05Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Преслава Градева е носител на Грамота І степен Водеща

Преслава Градева е носител на Грамота І степен

 

Победител в конкурса за есе и презентация на тема  „Мир русского кино“ е Преслава Градева. Тя впечатли компетентното жури с отличната си езикова подготовка, съдържателен текст, впечатляваща култура и умения за мултимедийна презентация. Центърът по русистика и Катедрата по руски език при Факултета по хуманитарни науки на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“са инициатори на конкурса „Что я знаю о России“, който се провежда за трети път.

Конкурсът има за цел да обедини всички ученици от средните общообразователни училища и професионалните гимназии, които проявяват интерес към руския език и руската култура, и да обогати знанията им в тази област. 2016 година е обявена за година на руското кино. Ето защо това издание премина под надслов „Мир русского кино”.

 Дата на публикацията: 14 Април 2016 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици