05Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Осмокласници взеха участие в тренинг за формиране на екипни умения Водеща

Осмокласници взеха участие в тренинг за формиране на екипни умения


Изграждането на толерантно отношение е от особено значение в 8. клас, когато се формира колективът. Сплотяването на групата е възможно чрез включване на учениците в различни видове дейности, което предполагат себеразкриване и формиране на комуникативни умения.

С тази цел на 7 декември 2018 г. в 8а клас беше проведена тренинг-игра за формиране на екипни умения под ръководството на училищния педагогически съветник – Олга Георгиева. Многофункционалните стаи на Чуждоезиковия център в СУЕЕ дават възможност за провеждане на интерактивна екипна работа по време на часа на класа и за включване на  нестандартни форми на работа.Дата на публикацията: 12 Декември 2018 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици