05Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
СУЕЕ участва във финалната среща в Германия на проект "Опознай малцинствата в Европа" от програма ЕРАЗЪМ+ Водеща

СУЕЕ участва във финалната среща в Германия на проект "Опознай малцинствата в Европа" от програма ЕРАЗЪМ+

 

От 24 до 30 март в немския град Пирна се проведе последната среща на участниците по проект "Опознай малцинствата в Европа" към програма ЕРАЗЪМ+ с ръководители от българска страна Елица Кюлян и Илианка Димитрова от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", гр. Русе.

Учениците и техните ръководители от 4-те страни-участнички в проекта прекараха незабравими дни заедно. Те представиха свои презентации по работните теми и запознаха останалите – всеки със своето малцинство, което са проучвали. Всички обогатиха своите познания, проявявайки толерантност и съпричастност едни към други и, разбира се, усъвършенстваха своя немски език. Изключително интересни за всички бяха екскурзиите до Бауцен, Прага и Дрезден, където се запознаха с малцинството на домакините – зорбен и работата на институциите, които се грижат за тях и ги подкрепят във всичко, не само в Германия. Незабравими емоции имаше и при екскурзията до Саксонска Швейцария, която заплени сърцата на всички със своята неповторима красота. При раздялата в последния ден също имаше много емоции и сълзи, както и планове за бъдещи, вече лични, срещи.Дата на публикацията: 01 Април 2019 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици