05Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Достойно представяне на екипа от СУ за европейски езици на състезанието по Русезнание 2019 Водеща

Достойно представяне на екипа от СУ за европейски езици на състезанието по Русезнание 2019

 

На 03.06.2019 г. в Регионалния исторически музей (РИМ) – Русе се проведе Дванадесетото издание на състезанието по Русезнание, организирано от Народно читалище „Гоце Делчев 2009“, ВМРО – Русе и РИМ – Русе и под патронажа на д-р Росица Георгиева - директор на Регионалното управление на образованието, гр. Русе. В него взеха участие над 200 ученици от града, като СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ бе представено от 25 ученици от следните класове: Va, Vб, Vг, Vд, VIa, VIг, VIд и VIIa, които се включиха в категорията „Групова презентация“. Екипът от Vд клас в състав: Дария Георгиева, Деан Дечев и Стефани Радева бе удостоен с грамота за достойно представяне за презентация на тема „Средновековният град Червен“.Дата на публикацията: 14 Юни 2019 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици