05Декември2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

„Учебна компания“ за изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование

Тема на обучението

„Учебна компания“ за изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование

Място на провеждане

Бургас

Период на провеждане

31.08-02.09.2022 г.

Начален и краен час

 

Обучителна организация

Джуниър Ачийвмънт България

Брой на учителите

1

 Дата на публикацията: 08 Юли 2022 Автор: СУЕЕ