30Ноември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Проектно обучение по Гражданска защита на ученици от СУЕЕ Водеща

Проектно обучение по Гражданска защита на ученици от СУЕЕ

 

В периода 23.09. - 27.09.2019 г. се проведе петдневно обучение по гражданска защита на първите две групи ученици от СУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ”гр. Русе, включени в проект: “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”към МВР, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

Първите два дни четвъртокласниците учиха за възможните причини за наводнения, предупредителните сигнали за бедствия, опасностите и начините за оцеляване при извънредни ситуации. Състезателните игри доказаха важността да си подготвен, бързо да вземеш правилното решение и да си прецизен в действията си.

След теорията се проведоха тренировъчни симулации. Децата разположиха изработените от тях къщи около своеобразни водни басейни и наблюдаваха как придошлата вода бързо отнася незащитените сгради. Изграждаха диги, упражняваха поставяне на спасителна жилетка и хвърляне на спасителен пояс към човек в беда. Накрая засадиха красиви теменужки, които им напомниха, че и след най-унищожителните стихии можем да възстановим щетите и да върнем красотата и уюта на дома.

Големите сърца на малките деца, готови да помогнат на всеки нуждаещ, вече са по-смели и по-уверени.Дата на публикацията: 01 Октомври 2019 Автор: Админ1

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици