30Ноември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
СУ за европейски езици получи Грамота "Св. Иван Рилски" за проявена креативност в дистанционното обучение на учениците в електронна среда Водеща

СУ за европейски езици получи Грамота "Св. Иван Рилски" за проявена креативност в дистанционното обучение на учениците в електронна среда

Началникът на Регионалното управление на образованието – Русе д-р Росица Георгиева, връчи Грамота „Св. Иван Рилски“ от името на министъра на образованието и науката на екипа на СУЕЕ в лицето на неговия директор Добромира Николова.

Грамотата е за принос в развитието на българското образование и за проявена креативност по отношение организиране на обучението от разстояние в условията на обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната.

СУ за европейски езици има сериозен опит в предоставянето на достъп до услугите на облачната платформа на Google G Suite for education за своите служители и ученици. G Suite for education е система от онлайн инструменти, които могат да се използват за целите на образователния процес и затова всеки учител и ученик притежава персонален профил с контролирани от администратор потребителски права за достъп до ресурсите.

Част от инструментите и услугите на G Suite, които СУЕЕ прилага са: електронна поща с домейна на училището souee.bg, достъп до неограничено облачно пространство в Google Drive, богат набор от инструменти за създаване на онлайн офис документи, достъп до образователната платформа Classroom и други.

За целите на дистанционното обучение на учениците в електронна среда всички учители в СУЕЕ създадоха виртуални класни стаи и използваха  платформи, ресурси и средства за комуникация, които позволиха пълноценен обучителен процес.

Класните стаи в Google Classroom „Обучителни материали“ и „Професионална учебна общност“, които се използваха от ръководството и технологичния специалист в СУЕЕ за дигитална квалификация и подкрепа на учителите в тяхната работа при провеждане на интердисциплинарни, интегрирани уроци и проектно базирано обучение, за целите на учебния процес в електронна среда бяха обогатени с нови ресурси, конкретно свързани с приложна работа в условията на дистанционното обучение на учениците.

Активният инструментариум „Анкети“ с всички участници в процеса на работа от разстояние, а именно с ученици, учители, родители, показа своя смисъл и ефективност в посока оптимизиране дистанционното обучение, безспорна новост като среда и начин на работа за цялата общност.

В условията на дистанционно обучение на ученици в електронна среда, двама заместник-директори и един учител преминаха през изпит за сертифициране по програмите Google Certified Educator. Нивото на компетентности покрива фундаментални умения за работа с образователни инструменти и интегрирането им в образователния процес. Сертификатите са международно признати и носят добавена стойност за учителите и училището.

Политиката и стратегията на ръководството на СУЕЕ през последните три години системно са насочени към създаване на среда и условия за повишаване на дигиталните компетентности на учениците и учителите и внедряване на електронно обучение и форми на взаимодействие.

СУЕЕ е част от инициатива на Фондация „Америка за България“ – „Училища на бъдещето“, която помага на  училища от цялата страна да създадат ново поколение технологична учебна среда. Такава вече е налична в училището.

Директорът на училището изказва своята признателност и благодарност към всички свои колеги, за проявената креативност при обучението на учениците в електронна среда.

Без техния добросъвестен и целенасочен труд, тази грамота нямаше да бъде факт.Дата на публикацията: 13 Май 2020 Автор: Админ1

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици