28Септември2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Участие на СУ за европейски езици в семинар по Програмата за училища посланици на Европейския парламент за учебната 2021/2022 г. Водеща

Участие на СУ за европейски езици в семинар по Програмата за училища посланици на Европейския парламент за учебната 2021/2022 г.

През юни 2022 г. Бюрото на Европейския парламент организира семинар в Дома на Европа за учителите (старши посланици) от училищата, които се включиха в Програмата за училища посланици на ЕП през последните 2 учебни години. Представители от СУЕЕ във форума бяха госпожа Мария Накова и госпожа Магдалена Бешкова – старши посланици. По време на семинара се направи обобщение на постигнатото през учебната година, обмениха се  добри практики и се набелязаха препоръки за усъвършенстване на Програмата. Семинарът завърши с дискусия с евродепутатите Асим Адемов и Петър Витанов, на която те акцентираха върху начините, по които Европейският парламент подкрепя образованието и младите хора. След дискусията бяха отличени най-активните училища от всеки етап от Програмата и участниците в семинара получиха плакети и сертификати.

Програмата бе от полза за участниците в нея, като спомагаше за изграждането на лидерски умения и нагласа за активна гражданска позиция у учениците, задълбочаваше знанията им за европейските политики и им помагаше да работят в екип.

Бюрото на Европейския парламент в България благодари на всички училища, преподаватели и ученици, взели участие в Програмата, както и на училищните ръководства, които подкрепиха техните инициативи.Дата на публикацията: 23 Юни 2022 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки