16Юли2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Вълнуващи новини от проект: „Happiness - simple solution to complex problems“! Водеща

Вълнуващи новини от проект: „Happiness - simple solution to complex problems“!

Ученици и учители от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" взеха  участие в пилотно тестване по проект номер: 2021-1-BG01-KA220-SCH-000031568 „Happiness - simple solution to complex problems“, съ-финансиран по програма Еразъм+ на ЕС.

Пилотното тестване обхвана 145 ученици на възраст между 13 и 17 години и 20 учители от общо трима асоциирани партньори по проекта, в т.ч. ОУ “Никола Обретенов” и СУ "Васил Левски". С голяма радост споделяме с вас, че обобщените резултати от него са много впечатляващи. Общата оценка на програмата от участниците беше  4,80 от максимални - 5 точки! Отделните модули, съсредоточени върху ключови умения като адаптивност, самосъзнание, социална информираност, емоционален самоконтрол, комуникация и критично мислене, също бяха високо оценени.

С тези окуражаващи резултати и перфектна обратна връзка, програмата “Щастие - просто решение на сложни проблеми” е готова за по-нататъшно внедряване, за да създаде една по-мотивираща и по-щастлива учебна среда за учениците.

Продължаваме да работим упорито, за да осигурим най-доброто качество на образование. С нетърпение очакваме да продължим работата по този вълнуващ проект.

 


Дата на публикацията: 18 Септември 2023 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки